ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΛ                                                                       κάνιγγος 13, πλατεία κάνιγγος, Αθήνα, τηλ.: 210 - 3304429, www.akadimaiko-epal.gr  

Προγράμματα Σπουδών
Β’ ΠΡΟΣ Γ' ΕΠΑ.Λ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019

ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2019 - 2020
Β’ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ
Η αναγκαιότητα της έγκαιρης προετοιμασίας του υποψηφίου ΕΠΑ.Λ

Η εμπειρία μας στο χώρο της εκπαίδευσης, της τεχνικής ειδικότερα, και η εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση των αντιστοίχων μαθητών, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι δυνατό να εξασφαλιστεί η επιτυχία με σκληρή δουλειά και εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Είναι γεγονός ότι ο μαθητής δεν καλύπτεται από την αναλυτική, λεπτομερή και μεθοδική παράδοση και διερεύνηση της ύλης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων, αν δεν υπάρχουν οι προαπαιτούμενες γνώσεις παλαιοτέρων ετών, αν δεν καλυφθούν ελλείψεις, αν δεν διευκρινιστούν απορίες, αν δεν ξεπεραστεί η άγνοια σε βασικούς τομείς, που δυστυχώς θεωρείται δεδομένη και για την οποία πολλές φορές ο μαθητής είναι άμοιρος ευθυνών.

Μόνον κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες θα τεθούν οι στέρεες βάσεις που θα επιτρέ- ψουν στο μαθητή της τελευταίας τάξης να συνεχίσει την προσπάθεια και να προσδοκά το καλύτερο αποτέλεσμα.

Μόνον τότε θα μπορέσει να προβεί σε συσχετισμούς, να επιστρατεύσει την κριτική του ικα- νότητα, να απαντήσει σε συνδυαστικά θέματα και να οδηγηθεί στην επίλυση των ζητουμένων ασκήσεων.

Το Ακαδημαϊκό Φροντιστήριο σ΄αυτά ακριβώς τα σημεία εστιάζει την προσπάθεια του κατά τη θερινή περίοδο, όπως επίσης και κατά τη φοίτηση των μαθητών της Β΄τάξης ΕΠΑ.Λ

Αν σημειώσουμε δε, ότι ο μαθητής που έχει προετοιμαστεί το καλοκαίρι προηγείται ως προς την ύλη και ότι κατά συνέπεια θα έχει περισσότερες ευκαιρίες για επαναλήψεις, αβίαστα οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι αυτός ο μαθητής κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο, θα βρίσκεται σε σημείο υπεροχής.

ΦΡΟΝΤIΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΛ                                                                                                           κάνιγγος 13, πλατεία κάνιγγος, Αθήνα τηλ.: 210 - 3304429 | info@akadimaiko-epal.gr |