ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΛ                                                                       κάνιγγος 13, πλατεία κάνιγγος, Αθήνα, τηλ.: 210 - 3304429, www.akadimaiko-epal.gr  

Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2016
Προτεινόμενα Θέματα
Μαθηματικά 1
Μαθηματικά 2
Μαθηματικά 3
Μαθηματικά 4
Μαθηματικά 5
Νέα Ελληνικά 1
Νέα Ελληνικά 2
Νέα Ελληνικά 3
Νέα Ελληνικά 4
Ηλεκτρικές Μηχανές 1
Ηλεκτρικές Μηχανές 2
Ηλεκτροτεχνία 1
Ηλεκτροτεχνία 2
Δίκτυα Υπολογιστών 1
Δίκτυα Υπολογιστών 2
Δομημένος Προγραμματισμός 1
Δομημένος Προγραμματισμός 2
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.) 1
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.) 2
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Α.Ο.Δ.Ε.) 1
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Α.Ο.Δ.Ε.) 2
Στοιχεία Μηχανών 1
Στοιχεία Μηχανών 2
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (Μ.Ε.Κ. ΙΙ) 1
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (Μ.Ε.Κ. ΙΙ) 2
Στοιχεία Κεντρικών Θερμάνσεων 1
Στοιχεία Κεντρικών Θερμάνσεων 2
Εγκατάσταση Ψύξης 1
Εγκατάσταση Ψύξης 2
Εγκατάσταση Κλιματισμού 1
Εγκατάσταση Κλιματισμού 2
Συστήματα Ψηφιακών - Ηλεκτρονικών 1
Συστήματα Ψηφιακών - Ηλεκτρονικών 2
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 1
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 2
Ναυσιπλοΐα
Μεταφορά Φορτίων
Οικοδομική
Αρχιτεκτονικό Σχεδίο
Τεχνολογία Εκτυπώσεων
Γραφιστικές Εφαρμογές
Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων 1
Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων 2
Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων 1
Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων 2
Ανατομία - Φυσιολογία 1
Ανατομία - Φυσιολογία 2
Παθολογία 1
Παθολογία 2
Αιματολογία - Αιμοδοσία 1
Αιματολογία - Αιμοδοσία 2
Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας 1
Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας 2
ΦΡΟΝΤIΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΛ                                                                                                           κάνιγγος 13, πλατεία κάνιγγος, Αθήνα τηλ.: 210 - 3304429 | info@akadimaiko-epal.gr |