ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΛ                                                                       κάνιγγος 13, πλατεία κάνιγγος, Αθήνα, τηλ.: 210 - 3304429, www.akadimaiko-epal.gr  

Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2017
Προτεινόμενα Θέματα
Νέα Ελληνικά 1
Νέα Ελληνικά 2
Νέα Ελληνικά 3
Νέα Ελληνικά 4
Μαθηματικά 1
Μαθηματικά 2
Μαθηματικά 3
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.) 1
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.) 2
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Α.Ο.Δ.Ε.) 1
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Α.Ο.Δ.Ε.) 2
Ηλεκτροτεχνία
Ηλεκτρικές Μηχανές
Συστήματα Ψηφιακών - Ηλεκτρονικών
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνίας
Προγραμματισμός Υπολογιστών
Προγραμματισμός Υπολογιστών 2
Δίκτυα Υπολογιστών
Στοιχεία Μηχανών
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (Μ.Ε.Κ. ΙΙ)
Ψύξη – Κλιματισμός
Μηχανές Πλοίων
Ναυσιπλοΐα II
Μεταφορά Φορτίων
Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ
Στοιχεία Αιματολογίας – Αιμοδοσίας
Στοιχεία Παθολογίας
Οικοδομική
Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
ΦΡΟΝΤIΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΛ                                                                                                           κάνιγγος 13, πλατεία κάνιγγος, Αθήνα τηλ.: 210 - 3304429 | info@akadimaiko-epal.gr |